China

Roster

 • China
  Gu Jinghui
  Gu Jinghui
 • China
  Guo Yucheng
  Guo Yucheng
 • China
  He Ziliang
  He Ziliang
 • China
  Lin Guli
  Lin Guli
 • China
  Liu Yingdong
  Liu Yingdong
 • China
  Peng Chongjun
  Peng Chongjun
 • China
  Wang Yuxiang
  Wang Yuxiang
 • China
  Wang Bingjie
  Wang Bingjie
 • China
  Xi Xiangyu
  Xi Xiangyu
 • China
  Yang Jingcheng
  Yang Jingcheng
 • China
  Zeng Yisen
  Zeng Yisen
 • China
  Zhang Zhe
  Zhang Zhe

Managers

 • China
  Peng Chongjun
  Peng Chongjun
 • China
  Xu Yihui
  Xu Yihui
 • China
  Zhou Xinjie
  Zhou Xinjie