Japan

Roster

 • Japan
  Hirofumi Kimura
  Hirofumi Kimura
 • Japan
  Hiroto Hayasaki
  Hiroto Hayasaki
 • Japan
  Joji Kaieda
  Joji Kaieda
 • Japan
  Kaito Arii
  Kaito Arii
 • Japan
  Kiwamu Endo
  Kiwamu Endo
 • Japan
  Mao Harada
  Mao Harada
 • Japan
  Shohei Kimura
  Shohei Kimura
 • Japan
  Shoma Honami
  Shoma Honami
 • Japan
  Tomoya Ogawa
  Tomoya Ogawa
 • Japan
  Tomoyuki Yoshimura
  Tomoyuki Yoshimura
 • Japan
  Yosuke Takayanagi
  Yosuke Takayanagi
 • Japan
  Yuki Zaninovich
  Yuki Zaninovich

Managers

 • Japan
  Yuki Zaninovich
  Yuki Zaninovich
 • Japan
  Yuki Kono
  Yuki Kono